Tedaviler

Akciğer Kanseri

Akciğer kanseri, kadın ve erkeklerde tüm kanser ölümlerininsık nedenidir. Kansere bağlı ölümlerin ise yüzde 17-28’i akciğer kanseri nedeniyle oluşmaktadır. Her yıl dünyada yaklaşık 1.8 milyon yeni akciğer kanseri tanısı konulmaktadır. Türkiye sıklık bakımından erkeklerde dünyada 5. sıradadır. Her yıl yeni akciğer kanseri gelişen hasta oranı Türkiye’de, 2010 yılı verilerine göre tüm yaş gruplarında yüzbinde 35’tir. 50-80 yaş aralığında ise daha fazladır (yüzbinde 400-500). Ne yazık ki gerçek rakam muhtemelen daha fazladır. 

Akciğer Kanserinde Risk faktörleri nelerdir? 

Sigara (hastaların %90’ı sigara içicisidir), pasif içicilik, genetik faktörler, radon, arsenik, kadmiyum, asbest, kurşun, civa, petrokimya türevleri, geçirilmiş tüberküloz, pnömoni (zatürre) gibi etmenler risk faktörleri arasındadır. Uzun süre sigara içenlerin yaklaşık 1/7’sinde akciğer kanseri gelişir. Sigara, akciğer kanserlerinin %90’ından sorumludur. Günde içilen sigara miktarı, içilen yıl sayısı, sigaraya başlama yaşı önemlidir. Pasif içiciliğe bağlı olarak, başkalarının içtiği sigara sizde veya sizin içtiğiniz sigara sevdiklerinizde akciğer kanseri yapabilir. Kadın hastaların %65’ i bu sebeple akciğer kanseri olmaktadır. Ailede akciğer kanseri olması akciğer kanserine yakalanma riskini arttırmaktadır.

Akciğer Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Akciğerler göğüs kafesimizi doldur ve oldukça büyük organlardır. Akciğerde ağrı duyusu da bulunmamaktadır. Bu nedenle hastalık oldukça ileri aşamalara gelene kadar şikayete yol açmayabilir.

Şikayet olmaksızın, tesadüfen ya da tarama amacıyla çekilen grafi veya tomografilerde saptanabilir. 

İnatçı öksürük, balgam, balgamda kan, nefes darlığı, göğüs ağrısı kanser için şüphe uyandırması gereken şikayetlerdir.

İştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, terleme şikayetleri önemsenmelidir. Bazen de kanserin yayıldığı organla ilgili şikayetler (baş ağrısı, kemiklerde ağrı gibi) olabilir.

Akciğer Kanseri Nasıl tedavi edilir?

Hastanın genel durumu, muayenesi, tetkikleri incelendikten ve evresi belirlendikten sonra tedavi yapılır. Her hasta için ayrı bir plan hazırlanır.

Evre 1 ve Evre 2’de; kalp ve akciğer rezervleri iyi olan ve operasyonu kaldırabileceği düşünülen hastalarda ilk seçenek cerrahi tedavidir. Cerrahi tedavi komplet olmalıdır (ameliyat sonrası hiç tümör kalmayacak şekilde yapılan ameliyat). Evre 2 ve üzerindeki hastalarda ameliyat sonrasında kemoterapi eklenir. Evre 3 ve Evre 4’de ile kemoterapi ve/veya radyoterapi tercih edilir. Bu evrelerde bulunan seçilmiş hastalarda Kemoterapi/Radyoterapi uygulamasını takiben cerrahi tedavi yapılabilir. Akciğer kanseri ne kadar erken dönemde tespit edilebilirse, kanserden kurtulma şansı da o kadar yüksek olmaktadır.